Kamienie Wilhelma

Internetowe wydanie ksiązki Andrzeja Czaplinskiego

Get Adobe Flash player

Cesarskie pocztówki

Pomysł, żeby założyć tę zakładkę wyszedł od Pana Tomasza Krawczyka. Jest mnóstwo pocztówek z podobizną Cesarza z innymi monarchami, z cesarską rodziną, z manewrów wojskowych, itp. Niewiele jest pocztówek nawiązujących do łowectwa. Proszę o nadsyłanie takowych, zamieszczę je podając imię i nazwisko osoby przysyłającej. Warto je pokazać jako swoistą ciekawostkę.

Polowania w lasach wokół Świerklańca u Guido von Donnesmarck - pocztówka z przełomu wieku XIX i XX.

Pocztówka w stroju myśliwskim - 1887 rok

Pocztówka upamiętniająca strzelenie w Romintach byka o 44 odnogach

Wilhelm II na polowaniu w Letzlingen. Drzeworyt wykonany w 1880 r. przez von Thiel

Jadłospis Cesarza z pobytu w Hubertusstock dnia 7 stycznia 1911 r.